Partner in Innovation

In een veranderende samenleving speelt innovatie een belangrijke rol om voorop te lopen. Het mooie initiatief SPARC is ons dan ook niet onopgemerkt gebleven. Sinds kort is GAC trots partner van Fontys in Innovation. In samenwerking met de studenten en medewerkers van FHICT neemt GAC plaats in diverse onderzoekteams op het Fontys ICT InnovationLab. Met als positief resultaat een open en innovatie-omgeving op het gebied van ICT.

Samenwerking met Fontys ICT

Naast Partner in Education zijn wij nu dus ook Partner in Innovation! Het partnership bestaat uit het verzorgen van workshops, het beschikbaar stellen van onze projecten en het aanbieden van stageplaatsen. Daarnaast denken we regelmatig mee in het curriculum.  Peter Bosch, operationeel directeur bij GAC, zet zich hier met veel plezier voor in en is nauw betrokken bij de samenwerking.  

‘’Toen we geïnformeerd werden over het initiatief om met een selecte groep Partners in Education SPARC op te richten, waren we meteen overtuigd van de toegevoegde waarde. We zagen kansen voor zowel GAC als Fontys’’ aldus Peter.

Dit is SPARC

SPARC staat voor Sharing Platform for Applied Research Cooperation. Dit betreft een vereniging van zelfstandige bedrijven die hun innovatiekracht bundelt. Doel is het initiëren en versnellen van ICT gerelateerde innovaties. Dit vindt dagelijks plaats in het Fontys ICT InnovationLab (Innovation District Strijp-T in Eindhoven).

Unieke kans

Dankzij SPARC krijgt GAC de unieke kans om samen te werken met jong ICT talent. We bekijken welke kansen er liggen op technisch gebied en werken deze uit. Toegepast onderzoek borgt de innovatiekracht van zowel het bedrijfsleven als het vakgebied. Wij leren van studenten en andersom. Kennis delen, sparren en ideeën uitwerken is aan de orde van de dag.

‘’De banden tussen onderwijs en bedrijfsleven worden nog meer aangehaald. Je krijgt als bedrijf de kans om intensiever en voor langere periodes samen te werken met groepen studenten en individuele studenten. Dat is een enorme kans in de War on talent. Uiteraard is dat een bijeffect. Het gaat vooral om de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als bedrijf hebben om onze bijdrage te leveren aan het ICT onderwijs’’ vertelt Peter Bosch.

Lid van SPARC

Als lid van SPARC profiteren we niet alleen van een samenwerking met jong talent, er is meer.

  • We participeren actief in innovatief ICT onderzoek en experimenteren volop met diverse ICT technologieën.
  • We bouwen aan de toekomst. Die jonge talenten kunnen in de toekomst zomaar eens medewerkers van GAC worden.
  • Het InnovationLab vormt een perfecte werkomgeving die continu tot onze beschikking staat. Hier komen we in contact met mede coöperatieleden, studenten en docenten.

Innoveren doe je samen

Als lid van SPARC brengen we per jaar zo’n drie onderzoeksprojecten in. Na goedkeuring worden deze in onderwijscontext als toegepast onderzoek uitgevoerd. In ruil daarvoor dragen wij bij aan het door SPARC beheerde innovatiefonds. Uit dit fonds worden onderzoeksprojecten gefinancierd.

Inmiddels heeft GAC twee projecten ingediend en opgestart. We hebben deze projecten gepitcht voor de studenten waarna Fontys voor beide projecten een groep studenten heeft geselecteerd.

  • Het eerste project heeft betrekking op het onderzoeken van de beheersbaarheid van ons Powerplatform. Dit is één van onze nieuwste technologieën.
  • Het tweede project gaat over het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor onze verschillende lines of business. Voor Product, Groothandel en Zakelijke dienstverlening worden op dit moment oplossingen gebouwd gericht op chatbots en big data/AI (Artificial Intelligence).

‘’De eerste ervaringen zijn erg positief. Na de opstart van het project veranderde de wereld en ging Nederland in lockdown. Toch merken we dat de samenwerking erg goed verloopt. De studenten zijn enthousiast en gedreven. Het is best even wennen om de samenwerking op te starten maar je ziet dat deze generatie studenten en collega’s zich heel snel aanpassen. De eerste resultaten komen beschikbaar en die zijn veelbelovend. Daarnaast vinden de collega’s van GAC het leuk en uitdagend om samen te werken met de studenten’’ sluit Peter af.

Door mee te doen aan het innovatieconcept van SPARC draag je als organisatie bij aan de ontwikkeling van het onderwijs en het bedrijfsleven. Innoveren doe je samen.