GROW! Realiseer dromen en bereik je doelen

Werken aan een ambitieus doel. Dat is wat wij dagelijks doen bij GAC. En dat doet niemand van ons alleen, maar dat doen we samen! De GROW! methodiek ondersteunt ons hierbij, benieuwd wat dit voor onze medewerkers betekent?

Een Big Hairy wat?

Laten we beginnen bij het begin. GAC heeft een BHAG opgesteld, dat staat voor Big Hairy Audacious Goal. In managementtermen betekent dit een concrete en heldere stip aan de horizon. Op de langere termijn heeft GAC zich als doel gesteld om de 10.850 tevreden Microsoft Dynamics gebruikers die ze op 1 januari 2018 hadden te laten groeien naar 25.000 gebruikers in 2033. Om dit doel te kunnen realiseren, zijn er subdoelen opgesteld met een looptijd van 3 tot 5 jaar en zijn de persoonlijke doelen van onze medewerkers van onschatbare waarde.

Dream big!

Om een groots doel als dat van GAC te kunnen realiseren, zijn er medewerkers nodig die ook groots durven te dromen. Om erachter te komen welke doelen onze medewerkers op persoonlijke niveau nastreven, gaan we daarom het gesprek met ze aan. Deze GROW! Gesprekken worden gevoerd tussen manager en medewerker. De dromen die hieruit voortkomen worden doorvertaald naar concrete ontwikkeldoelen en zo realiseren we samen de mooiste doelen en projecten.

Talenten spotten

Wij geloven dat wanneer onze medewerkers in hun kracht staan, de mooiste resultaten worden behaald. Dit betekent voor ons dat het talent van onze medewerkers tot uiting komt, in de werkzaamheden die zij verrichtten. Om die talenten te onderzoeken doet iedereen voordat hij of zij bij GAC aan de slag gaat een Personality at Work scan. Hierin staan talenten, maar ook valkuilen centraal. Dit vormt een mooie input voor de persoonlijke ontwikkelpaden! Eenmaal in dienst ga je hier proactief mee aan de slag.

Daarnaast onderzoeken we of de talenten van onze medewerkers aansluiten bij de kernwaarden en kerncompetenties van GAC. Minimaal 1 keer per jaar vindt de GROW! Talent Review plaats. Hiermee onderzoeken we de prestatie en het groeipotentieel van iedereen binnen onze organisatie. Dit vormt een mooie input voor de GROW! gesprekken en zo weten we aan welke trainingen en ontwikkeling we organisatie-breed prioriteit moeten geven.

De GROW! methodiek

We hebben het nu de hele tijd al over GROW! Maar wat is dat nu precies? GROW! is een methode, die ons helpt gestructureerd en doorlopend te werken aan doelen en ontwikkeling. Hierin worden afspraken opgenomen over de individuele bijdrage van onze medewerkers. Zowel op inhoud als gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Onze medewerkers nemen hierin zelf het initiatief en de rol van onze managers is hun hierbij te helpen door ontwikkelgericht te coachen. Belangrijk is dat we altijd vooruitkijken.

De volgende vragen helpen onze medewerkers op weg:

1. Start met de GOAL
Wat is jouw bijdrage aan de ambitie van GAC? Welk gedrag hoort hierbij?

2. REALITY is stap twee
Welke dingen gaan er goed? Wat zijn de verbeterpunten?

3. Dan ga je verder met de OPTIONS
Wat is er nodig om de doelen te behalen?

4. Je eindigt met WILL
GROW dus.

Aan het einde van elk gesprek is duidelijk wat we gaan doen en hoe we dit doen. Een actieplan dat staat als een huis.  Ben je benieuwd hoe dat medewerkers bij GAC afgaat? Lees hun verhalen.