Aandacht voor vitaliteit

In de afgelopen periode is er een groot beroep gedaan op onze mentale veerkracht en mogelijk ben je als werkgever het zicht op vitaliteit een beetje uit het oog verloren. Een mooi moment om hier eens bij stil te staan en de balans op te maken met onze vitaal coach Melanie van Driel. Zij streeft naar een gezonde leefstijl voor onze collega’s, waarbij werk en privé, inspanning en ontspanning in juiste harmonie samengaan.

Wie is verantwoordelijk voor vitaliteit binnen GAC?

Onze vitaal coach Melanie is al ruim 6 jaar aan GAC verbonden. Met succes! Wist je dat GAC al twee keer bekroond is tot Vitaalste bedrijf van het Zuiden? Elk jaar ontwikkeld Melanie met veel plezier het GAC Vitaal programma, waarbij de aandacht wordt gevestigd op drie pijlers; gezonde voeding, beweging en veerkracht.

Het betreft een gevarieerd programma, waarbij een mix van ondersteunende en interactieve activiteiten wordt aangeboden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vitaliteitworkshops, persoonlijke coaching, bootcamptrainingen en gezonde voeding. Het doel van het GAC Vitaal programma is het creëren van bewustwording, maar onze collega’s staan zelf aan het roer om hun persoonlijke doelen te bereiken.

Vitaliteit is een veelgehoorde term, maar wat houdt het precies in?

Vitaliteit is een lastig te omschrijven begrip omdat er diverse aspecten onder worden verstaan. Naar idee van Melanie staat vitaliteit voor; het bruisen van energie en verandervermogen. Met andere woorden je sterk en fit voelen en het beschikken over mentale veerkracht. Een gezonde leefstijl die bijdraagt aan voldoende energie om je leven optimaal te leven en alles eruit te kunnen halen wat erin zit.

Waarom is vitaliteit op de werkvloer voor elke organisatie van onschatbare waarde?

Het grootste gedeelte van hun tijd, besteden onze collega’s op het werk. Ze kunnen in hun vrije tijd nog zo fanatiek sporten, maar dat gaat deze werkdagen die ze vooral zittend doorbrengen niet opheffen. Om deze reden is het van belang dat je als werkgever een omgeving creëert waarin gezonde keuzes gemakkelijk zijn en worden gewaardeerd. Een gezonde werkomgeving draagt bij aan meer bewustwording.

Een mooi voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van gemengde noten als snack op de werkvloer, in tegenstelling tot de bekende koekjes bij de koffieautomaat. Daarnaast het stimuleren van beweging gedurende de werkdag en het aanbieden van een verantwoorde lunch.

Wat levert aandacht voor vitaliteit binnen organisaties op?

Iedere organisatie zou volgens Melanie hier op zijn of haar manier aandacht voor moeten hebben. Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie en hier dien je als werkgever goed voor te zorgen. Je zou een stapje verder kunnen gaan en het zelfs kunnen beschouwen als ‘zorgplicht’.

Een vraag die vaak gesteld wordt is of aandacht voor vitaliteit van positieve invloed is op de verzuimcijfers. Het antwoord hierop is ja! Melanie gelooft zeker in de kracht van preventieve maatregelen, wanneer deze op diverse fronten blijvend doorsijpelen binnen de organisatie. Maar dit zou zeker niet de onderliggende motivatie moeten zijn!

Op welk element van duurzame inzetbaarheid zal binnen GAC de komende jaren het accent liggen?

Met stipt op één mentale veerkracht, dit vormt in de huidige periode echt een uitdaging. Voor Melanie betekent dit de flexibiliteit om mee te kunnen gaan in de veranderde omstandigheden, maar toch bij jezelf te blijven. Onze collega’s liepen in de afgelopen periode tegen verschillende zaken aan. Voor de ene medewerker betrof dit het ontbreken van een rustige werkplek, voor de andere medewerker juist een gevoel van eenzaamheid.

Het thuiswerken voor een langere periode brengt onverwacht nieuwe uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om dit als werkgever bespreekbaar te maken en hier draagvlak voor te creëren. Als vitaal coach speelt Melanie hierin een verbindende rol. Een initiatief dat wordt aangeboden n.a.v. de coronacrisis is de workshop van stress naar veerkracht. Centraal binnen deze workshop staat het herkennen van stresssignalen en handvatten om hiermee om te gaan. Dit betreft een laagdrempelige workshop, met de mogelijkheid om na afloop individueel dieper met Melanie op dit thema in te zoomen.

Op welke vitale momenten binnen GAC, is Melanie het meest trots?

In de afgelopen jaren zijn er vele gave initiatieven ontstaan, te veel om op te noemen eigenlijk! Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de virtuele koekjes bak workshop met kinderen die we in april van dit jaar nog hebben georganiseerd. Met oog voor de eenzaamheid onder ouderen. Het virtuele karakter bleek een groot succes. Daarnaast de vitaliteitschallenge die we ook dit jaar weer in oktober organiseren, met als doel het stimuleren van meer beweging en het sponseren van een maatschappelijk doel.

Tot slot is ze trots op onze collega’s die aan het begin van dit jaar gestopt zijn met roken. Door er samen de schouders onder te zetten heeft dit geresulteerd in een zeer positief resultaat. Gaaf om te zien hoe onze medewerkers elkaar onder begeleiding van Melanie wisten te motiveren.

Wil jij net als GAC werken aan een vitale organisatie?

Bekijk onderstaande tips en maak vandaag nog een start met het ontwikkelen van een toekomstbestendig en strategisch vitaliteitsbeleid.

  1. Vitaliteit komt van binnenuit, draag het geloof hierin uit binnen alle lagen van de organisatie. Creëer een werkomgeving die bijdraagt aan bewustwording en waarin gezonde keuzes gemakkelijk zijn en worden gewaardeerd door alle betrokkenen.
  2. Ga vooral het gesprek aan met de medewerkers op de werkvloer, vraag waar zij tegen aanlopen in hun dagelijkse leven en waar zij behoefte aan hebben m.b.t. vitaliteit. Stimuleer en daag medewerkers uit om zelf met initiatieven te komen. Maar vergeet niet dat het voor medewerkers vrijblijvend is, in welke mate zij deelnemen aan het vitaliteitsprogramma of aandacht hebben voor vitaliteit in hun dagelijkse leven.
  3. Denk niet dat aandacht voor vitaliteit een eenmalige marketingactie betreft. De kracht van de herhaling is hier zeker van toepassing. Het is iets wat door de organisatie en haar medewerkers omarmd dient te worden en bijdraagt aan een gezamenlijk toekomstperspectief!